Peinture, Tiger, Dongyao Liu

Tiger

Dongyao Liu

Peinture - 180 x 97 x 3 cm Peinture - 70.9 x 38.2 x 1.2 inch

3 300 €

Peinture, All things pushing up, Dongyao Liu

All things pushing up

Dongyao Liu

Peinture - 140 x 80 x 3 cm Peinture - 55.1 x 31.5 x 1.2 inch

2 800 €

Peinture, When the spring flowers bloom, Dongyao Liu

When the spring flowers bloom

Dongyao Liu

Peinture - 29 x 67 x 1 cm Peinture - 11.4 x 26.4 x 0.4 inch

Vendue

Peinture, A Net of Crabs, Dongyao Liu

A Net of Crabs

Dongyao Liu

Peinture - 70 x 45 x 1 cm Peinture - 27.6 x 17.7 x 0.4 inch

1 500 €

Peinture, Moon, Dongyao Liu

Moon

Dongyao Liu

Peinture - 46 x 70 x 1 cm Peinture - 18.1 x 27.6 x 0.4 inch

1 500 €

Dongyao Liu

Dongyao Liu

Chine